Home » Tag Archives: đài loan

Tag Archives: đài loan

Tuyển Lao Động Đi Làm Việc Tại Đài Loan 2015

Lao Động Nam Hoa Ngữ Đi Làm Công Việc Tại Đài Loan Theo đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, tác vụ phía Đài Loan ngắt đoạn lắng nghe lao động VN, không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của những người làm việc tại địa phương nói ở trên, mà còn tác động đến quyền lợi của ... Read More »

Quản Lý Lao Động Việt Nam Tại Đài Loan Theo Sự Kiện Eps Mới

Tuyển Lao Động Ngoài Nước Đài Loan Chỉ Tiêu Tuyển Người Làm Việc Sở dĩ người lao động bị thu phí với số lượng lớn như thế, theo ông Tân, là do họ phải qua nhiều không kể xiết khâu tuyển dụng, được hiểu là có quá nhiều đầu mối tuyển lựa chọn lao động. Anh Nguyễn Ngọc Chiến Phú ... Read More »