Home » Công nghệ » Tại vì sao mà lại bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

Tại vì sao mà lại bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

Tại vì sao bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

iCloud có các chức năng gì?
Chi tiết xem tại: mở khoá iCloud iPhone 5s tại đâu. Tương tự như MobileMe, iCloud có khả năng thống nhất hóa các sổ cơ sở, lịch làm việc, email và các bookmark trên trình duyệt Safari giữa các trang thiết bị iOS và máy tính. Nhưng iCloud cũng phân phối lưu trữ tư liệu, lưu trữ ảnh và tính năng đồng bộ hóa thư viện nhạc, cùng với tính năng sao lưu dự phòng (backup) cho các trang bị iOS.

Tại vì sao mà lại bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

Tại vì sao mà lại bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

Nếu tôi muốn lưu trữ thêm?
có thể Apple sẽ cho phép quý khách hàng chi trả để tăng lượng lưu giữ. Trong bản iOS 5 beta, trong phần cài đặt iCloud có nút “”Buy More Storage” (mua thêm thời lượng lưu trữ). việc này rất có tác dụng, vì nhiều khách đơn giản dùng hết 5GB. the service thống nhất hóa tệp tin và lưu giữ đám mây Dropbox phân phối 2GB free và tính phí 10 USD/ tháng cho 50 GB hoặc 20 USD/ tháng cho 100 GB. Apple có thể sẽ phân phối thêm thời lượng lưu giữ với giá tương đương

Tại vì sao mà lại bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

Tại vì sao mà lại bị mất mật khẩu iCloud và làm cách gì để tìm lại password tại TP.HCM

đồng bộ list đọc trong Safari
Reading Lists là chức năng có ích, có thể thống nhất các bài báo đã lưu từ web sang mọi trang bị. Nếu rời máy tính và chưa đọc xong, khách hàng có thể đọc nốt phần còn lại từ iPhone, iPad.
Để kích hoạt Reading Lists, kết nối vào System Preferences trên máy Mac hay Settings của iPhone, iPad. Trong thiết lập iCloud trên Mac, hãy bảo đảm Safari được đánh dấu. của iPhone, iPad, bảo đảm Bookmark được đánh dấu. việc này giúp Bookmarks, Reading Lists được kích hoạt trên mọi trang bị.
từ đây, người tiêu dùng có khả năng để lại các tờ báo vào iCloud bằng cách chọn icon có hình cặp kính mắt trong Safari (chức năng không cử động trong trình duyệt khác).